Đồng hồ nước có van một chiều không ?

09/11/2019 | 491 |
0 Đánh giá

Việc đồng hồ nước có van một chiều không rất quan trọng đặc biệt các dự án chung cư hoặc nhà trọ thì việc đồng hồ nước có van một chiều không nó sẽ quyết định rất nhiều thứ đặc biệt là quá trình vận hành hệ thống .

Việc đồng hồ nước có van một chiều không rất quan trọng đặc biệt các dự án chung cư hoặc nhà trọ thì việc đồng hồ nước có van một chiều không nó sẽ quyết định rất nhiều thứ đặc biệt là quá trình vận hành hệ thống . Vậy van một chiều có ý nghĩa như thế nào với đồng hồ nước ?? 

Ai cũng biết van một chiều hay còn gọi là van chống chảy ngược nó được dùng cho hệ thống yêu cầu nước chảy theo 1 chiều cố định và không thể chảy ngược lại khi mất áp suất hoặc lực đẩy , mục đích của nó là bảo vệ hệ thống phía trước nó được an toàn và ổn định khi mất áp suất chống nước chảy ngược va đập làm hư hại . 

Khi gắn van một chiều đi kèm với đồng hồ nước tác dụng của nó rất rõ ràng đó là chống nước chảy ngược lại đi qua đồng hồ làm cho nó quay ngược khi nguồn nước bị ngưng hoặc mất áp suất trong hệ thống chung đặc biệt là trong các chung cư và tòa nhà việc này rất cần thiết . Ngoài việc này khi gắn van một chiều đồng hồ nước nó sẽ đảm bảo việc vận hành nước chung không gây ra hiện tượng đối lưu tạo xoáy và làm các đồng hồ nước quay nhẹ khi 1 trong các nhà dùng nước . Điều này rất cần thiết vì nó sẽ đảm bảo tránh sự hiểu nhầm cho người dùng nghĩ rằng đồng hồ nước tự quay mà không dùng nước . 

Như vậy đồng hồ nước cần có van một chiều để đảm bảo 2 vấn đề : chống nước chảy ngược , chống việc xảy ra đối lưu nước trong hệ thống chung gây đồng hồ nước tự quay khi không sử dụng nước nhưng có 1 2 nhà trong cùng hệ thống sử dụng nước . 

Để tìm hiểu thêm các bạn hãy đọc bài : 

Đồng hồ nước có tự quay ngược không ?


Tin tức liên quan

Bình luận
HOTLINE: 0982 666 352