Cách đọc đồng hồ nước 5 số hộ gia đình

05/11/2019 | 1660 |
1 Đánh giá

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số hộ gia đình là điều hết sức cần thiết phổ biến rộng rãi nhằm giúp mọi người dân đều hiểu được cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số tại nhà mình . Tôi chắc chắn là sau khi hiểu cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số hộ gia đình các bạn có thể đọc chỉ số tất cả các đồng hồ nước . 

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số hộ gia đình là điều hết sức cần thiết phổ biến rộng rãi nhằm giúp mọi người dân đều hiểu được cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số tại nhà mình . Tôi chắc chắn là sau khi hiểu cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số hộ gia đình các bạn có thể đọc chỉ số tất cả các đồng hồ nước . 

Các đồng hồ nước hộ gia đình có 2 kiểu dãy hiển thị như sau 

 Kiểu hiển thị 5 chữ số màu đen . 00000 m3 Với kiểu hiển thị này các bạn phải đọc hết các số là số khối , vì ở đây không có số thể hiện hàng đơn vị . Ví dụ nếu đồng hồ hiển thị 03426 m3 thì các bạn đọc là ba ngàn bốn trăm hai mươi sáu mét khối : 3.426 m3 và lấy số này là số tính tiền nước . 

 

Kiểu hiển thị 4 chữ số màu đen 1 chữ số màu đỏ : 00000 m3 ở đây chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa 5 số thì số màu đỏ kia là thể hiện cho chữ số hàng đơn vị 100 lít và chúng ta sẽ bỏ qua không đọc khi ghi chỉ số . Vậy cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số này sẽ là đọc 4 chữ số màu đen và bỏ đi số màu đỏ ví dụ : 02354 m3 chúng ta đọc là hai trăm ba mươi lăm mét khối ghi : 235 m3 

 

Như vậy chúng tôi vừa giới thiệu các bạn cách đọc chỉ số đồng hồ nước 5 số hộ gia đình phổ biến , và đối với mọi đồng hồ nước các bạn cũng có thể áp dụng cách này đó là đọc các chữ số hiển thị màu đen và bỏ qua các số hiển thị màu đỏ . 

Để tìm hiểu thêm về đồng hồ nước các bạn có thể tìm đọc các bài viết bên dưới

Tại sao đồng hồ nước quay ngược ?

Nguyên nhân đồng hồ nước chạy nhanh là gì ?

Đồng hồ nước có tự quay không ?


Tin tức liên quan

Bình luận
HOTLINE: 0982 666 352