Đồng hồ nước Powogaz Apator DN32

Đồng hồ nước Powogaz Apator được lắp đặt nhiều tại các dự án cấp nước sạch thành phố , nông thôn và nhiều dự án chung cư mang lại sự an toàn và tin tưởng của người dân khi sinh hoạt và tiêu thụ nước .

[Xem tiếp]