Đồng hồ nước Powogaz Apator DN15

685.000 486.000

Đồng hồ nước Powogaz Apator  là sản phẩm chuyên dụng cho các hệ thống đường ống loại nhỏ nhằm thống kê lưu lượng nước sử dụng của người dùng sinh hoạt trong giao dịch mua bán nước sạch .

[Xem tiếp]